DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM STORIKA

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Usługodawca.
 2. Usługodawca na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (złożenia konta, złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych.
 3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
  • a) kiedy Klient korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • b) w przypadku Klienta korzystającego w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 4. Dane osobowe Klientów są również przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Usługodawcy lub jego partnerów. Klientowi ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, oraz uzasadnionego żądania ich usunięcia. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

  storika@storika.pl

  lub przesłane na adres:

  Storika Joanna Ernest Kaszubowska, Nowe Dobra 14E, 86-200 Chełmno

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży czy rozpatrzenia reklamacji. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.